10. mai 2016 gang tiltaksklasse K3 (tilsvarer dagens K4), ble lagt til grunn for beregning av sikringstiltak. I tillegg har Multiconsult .. Q500/QM. Q1000/QM. Norddalselva. 1.43. 1.98. 2.25. 2.55. 2.97. 3.33. For å finne kulminasjonsverdiene benyttes formel fra Sælthun 1997 og bruker middelverdien derfra som er funnet å 

kontakt nav lønnsgaranti Q500 k4

Q500 k4

6 chat room Q500 k4

Q500 k4

Q500 k4

Q500 k4

Q500 k4

Q500 k4